Ogłoszenia parafialne

Intencje od 18 do 24 maja 2020 r.

PONIEDZIAŁEK (18.05.2020 r.)

7.00 + Joannę Wenglikowską oraz Rodz. i rodz.

18.00 + Waldemara Benedykt – popopg.

 

WTOREK (19.05.2020 r.)

7.00 o Boże błog. dla Michała

18.00 1) + Wiktorię Krajewską i zm. z rodz.

2) + Bernarda I Helenę Kiedrowskich w 5 rocz. śm.

 

ŚRODA (20.05.2020 r.)

7.00 1) + Ryszarda Werra

2) + Franciszka Jabłońskiego

18.00 1) + Henryka Gibowskiego w 1 rocz. śm.

2) + Halinę w 20 rocz. śm. i Stanisława Pilawieckich

 

CZWARTEK (21.05. 2020 r.)

7.00 + Tadeusza i Halinę Kotlewskich oraz Ryszarda Jachowskiego

18.00 + Jadwigę

 

PIĄTEK (22.05.2020 r.)

7.00 + Waldemara Benedykt int. ZP Orkus

18.00 + Danielę Popp

 

SOBOTA (23.05.2020 r.)

7.00 Dziękczynna w dniu ur. Jadwigi z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej

18.00 1) + teściów Leokadię i Witolda Piotrowskich

2) + Juliana Sandak z ok. 20 rocz. śm.

 

NIEDZIELA (24.05.2020 r.)

Uwaga! Intencje podkreślone zostaną odprawione w kościele św. Maksymiliana.

6.30 1) + Józefa Malewskiego w 5 rocz. śm. i zm. rodziców i teściów

2) + Waldemara Kontowskiego w 8 rocz. śm. oraz Franciszka Szwejkowskiego i zm. z rodz. Opackich i Szwejkowskich

3) Dziękczynna za łaskę macierzyństwa i ojcostwa

8.00 +Henryka Łeppek z ok. 72 ur. i Przemysława Łeppek

9.30 1) + Jadwigę w 13 rocz. śm. i Bronisława Bieńkowskich oraz zm. z rodz.

2) + Artura Strehlau w rocz. śm., ojca Stanisława i zm. z rodz.

11.00 1) + Witolda w kol. rocz. śm. i Leokadię Piotrowskich oraz dziadków z obu str.

2) + Witolda Piórek w 11 rocz. śm. i Józefa Niziołek w 1 rocz. śm.

3) + Reginę, Jerzego, Mariusza Ronowskich; Rodz. i rodz. z obu str.

12.30 1) + Zofię Łakoma z ok. Dnia Matki i o Boże błog. dla Sabiny z ok Dnia Matki

2) + Annę Mazurek w rocz. śm. i Dnia Matki oraz Cecylię Swobodzińską z ok. Dnia Matki

15.00 Nabożeństwo majowe

17.00 1) + Danutę, Rudolfa, Krzysztofa i Andrzeja Olkowskich

2) o Boże błog. dla rodziny

Uwaga! Intencje podkreślone zostaną odprawione w kościele św. Maksymiliana.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
ul. Krótka 7
86-170 Nowe nad Wisłą
tel. 52 332 75 11
pnowe@diecezja-pelplin.pl
Wykonanie:
Michał