Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne

 

Intencje Mszy św.

 

Poniedziałek (25.11.2019r.)

700 1) + Władysława Gładysz – greg.

2) + Matiję Marjic – greg.

1800 1) + Edwarda Łapińskiego z ok. ur

2) + Stefanię z ok. ur. oraz Brunona i Ryszarda Wiśniewskich i syna Karola

3) + Janinę Sosnowską w 10 rocz. śm.

 

WTOREK (26.11.2019r.)

700 1).+ Władysława Gładysz – greg.

2) +   Matiję Marjic – greg.

3) + Magdalenę Piotrowską – int. od sąsiadów z klatki schodowej

1800 1) + Krzysztofa Zielińskiego

w 4 rocz. śm.

2) + Cecylię i Mariana Słomińskich i brata Józefa

 

Środa (27.11.2019r.)

700 1) ).+   Edmunda Lipkowskiego

2) + Władysława Gładysz – greg.

3) + Matiję Marjic – greg.

1800 1) W intencji Ks. Proboszcza w dniu 50 urodzin – int. Wspólnoty Żywego Różańca

2) + Kazimierza Kaiser

3)+ ks. Mirosława Kopyto w 3 rocz. śm.

4) + Irenę Trepkowską z ok. urodzin

 

CZWARTEK (28.11. 2019r.)

7001) + Gertrudę i Edwarda Jarzemskich

2) + Władysława Gładysz – greg.

3).+ Matiję Marjic – greg.

1800 1) + Marcina i Leontynę Pawelczyk

i zm. z rodz. Pawelczyk

2) + Janinę Kurrek w dniu ur. i męża Jana

 

PIĄTEK (29.11.2019r.)

700 1)).+ Władysława Gładysz – greg.

2) +   Matiję Marjic – greg.

3) + Jerzego Papierowskiego – popog.

1800 1) + Mariannę w 2 rocz. śm. i jej męża Edwina w 16 rocz. śm. oraz Janusza

w 1 rocz. śm. – int. od córki

2) + Irenę Maliszewską w 5 rocz. śm., Zygmunta w 22 rocz. śm., brata Mirosława

i dziadków z obu stron.

 

SOBOTA (30.11.2018r.)

700 1) + Władysława Gładysz – greg.

2) +   Matiję Marjic – greg.

3) + Izabelę Malinowską – int. ZP Orkus.

1800 1) + Andrzeja Kwiatkowskiego, Rodz. z obu str. i Sławomira Jakubiak

2) + Feliksa Wilgorskiego w 21 rocz. śm.

 

NIEDZIELA (01.12.2019r.)

630 1) + Annę w 7 rocz. śm., Jana w 28 rocz. śm., zm. z rodziny Gronek, Grochowskich i Ciarkowskich

2) +   Eugenię i Piotra Jankiewicz

800 1) + Tadeusza Ziemer w dniu ur.

2) + Zygmunta Rauchfleisch w 10 rocz. śm.

i rodz. z obu str.

930 1)   + Magdalenę Drost – Kamińską w 10 rocz. śm. oraz Kazimierę Drost

.2) +.Edwarda Duch w 15 rocz. sm. i Rodz. zobu str.

1100 1) + Janusza Świergal w rocz. ur.

2) + Magdalenę drost – Kamińską oraz Kazimierę drost z ok. ur.

1230 1) + Marię Maternicką w rocz. śm.oraz Mariannę i Jana Maternickich

2) + Piotra Banasiaka w 3 rocz. śm. oraz Jadwige w 3 rocz. śm. i Józefa Madziąg

1700 1)+ Antoninę i aleksandra Kraińskich; Martę i Zygmunta Majewskich oraz

zm. z obu str.

2) +   Matije Marjic – greg.

 

 

 

 

 

 

 

   „Eucharystia daje życie”

          – hasło programu duszpasterskiego

                    na lata 2019 – 2020

 

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
ul. Krótka 7
86-170 Nowe nad Wisłą
tel. 52 332 75 11
pnowe@diecezja-pelplin.pl
Wykonanie:
Michał