Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 29.03.2020 r.

 

   Dziś niedziela pasyjna, zasłania się krzyże…za tydzień Niedziela Palmowa

 

     Biskup Pelpliński do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. W związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych do 5 osób, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych msze św. i nabożeństwa w kościołach, i kaplicach tylko w obecności 5 osób, nie licząc księży i obsługi liturgicznej

Jednocześnie zachęca się wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

 

W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii.

 

Podczas uczestniczenia we Mszy św. podczas transmisji, przyjmowana jest Komunia duchowa! To akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii

   Zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. W obecnej sytuacji taki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego należy traktować priorytetowo.

 

   Do Niedzieli Zmartwychwstania zawieszone zostają wizytacje kanoniczne i bierzmowania.

 

   Nie należy obecnie podejmować decyzji o odwoływaniu uroczystości I-Komunijnych lub zmianie ich daty. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.

 

   W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta.

     W przypadku chorych, których kapłani odwiedzają regularnie co miesiąc, należy wizytę indywidulanie uzgodnić z chorym i jego rodziną, rozeznając wspólnie jej możliwość. Podobne uzgodnienia dotyczą niedzielnych odwiedzin chorych przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

     Przy spełnieniu warunków, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego: nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu; być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności lub przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich; mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

Msze św. w niedzielę odbywać się będą równolegle w kościele św. Mateusza i św. Maksymiliana wyłącznie dla składających intencję z nieprzekraczającą 5 osobową liczbą.

   Nabożeństwa wielkopostne tylko dla pięciu uczestników:

w każdy piątek Droga Krzyżowa o godz. 16.30 ; 17.30 i 19.15 – transmitowanej on- line jak również Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym modlitwą o nowe powołania i ustanie pandemii w niedziele o godz.15.00.

 

   W nadchodzącym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne, z odpowiednimi nabożeństwami przypisanymi do dnia.

   Chorych, księża mogą odwiedzić z posługą sakramentalną, tylko przy wcześniejszym indywidualnym telefonicznym umówieniu. Do świąt zgodnie z rozporządzeniem, każda spowiedź może odbyć się tylko z zachowaniem przepisów sanepidu.

Z powodu, iż nie można organizować spowiedzi tzw. konkursowej przy udziale księży z dekanatu prosimy o skorzystanie z Sakramentu Pokuty na pół godziny przed Mszą św. w tym tygodniu , w Wielkim Tygodniu zostaną podane dodatkowe godziny dyżurów w konfesjonale.

 

BARDZO PROSIMY KAŻDEGO, BY WIDZĄC W KOŚCIELE JUŻ PIĘĆ OSÓB,

SAMEMU NIE BRAĆ UDZIAŁU W ZGROMADZENIU !!!

 

Chrzty św. tylko przy udziale rodziców i chrzestnych w ustalonym z księdzem terminie.

   W I Sobotę Miesiąca (04.04. br.) w kościele św. Maksymiliana Adoracja Najśw. Sakramentu od 19.30 do 20.15 transmitowana on- line na Parafialnej stronie

 

     Przed kościołem można nabyć Pielgrzyma i świece paschaliki na stół wielkanocny,

W czwartek o godz. 7.00 Msza św. w intencji za przyczyną św. Rocha. By nie zaniechać rozpoznania tego ważnego patrona prośmy o jego wstawiennictwo, nawiedzając naszą nowską farę w prywatnych praktykach!

Pogrzeby: W minionym tygodniu ku wieczności pożegnaliśmy:

śp. Stefana Malinowskiego l. 77 z Noweho

śp. Witolda Lubbe l. 70 z Nowego

śp. Katarzynę Sobiś l. 52 z nowego

We wtorek o godz. 10.00 pogrzeb śp. Genowefy Czaja l. 84 z Nowego

                                                                         Wieczny odpoczynek racz im dać Panie

(Ceremonie pogrzebowe w kościele i na cmentarzu zgodnie z przepisami tylko przy udziale 5 osób.)                                                                              

 

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
ul. Krótka 7
86-170 Nowe nad Wisłą
tel. 52 332 75 11
pnowe@diecezja-pelplin.pl
Wykonanie:
Michał