Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA NA XXXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 19.11.2017 r.

Dziś Dzień modlitw w intencji Polonii i Polaków przebywających za granicą. Ponad 18 milionów Polaków żyje poza granicami kraju. 4,3 mln Polaków żyje w Europie Zachodniej, 1,5 mln w Europie Wschodniej, ok. 12,5 mln w obu Amerykach. Niech wierność tradycji naszych ojców będzie siłą w przezwyciężaniu doraźnych trudności!

 

        Za tydzień, ostatnia niedziela roku liturgicznego. Będziemy ją przeżywać jako Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Najświętszego Serca Jezusowego z Aktem poświęcenia O Jezu najsłodszy Odkupicielu rodzaju ludzkiego wejrzyj na nas korzących się u stóp Twoich. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie  należeć chcemy!  Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje?

Tradycyjnie jest to święto Akcji Katolickiej.

   

 

   Na sumie  poświęcenie opłatków na wieczerzę wigilijną. Do domów naszych parafian od jutra będzie je roznosił p. organista Piotr Motyliński

 

Przed kościołem Caritas Parafialną rozprowadza świece na stół wigilijny wspierające ogólnopolską akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Pragnę już dzisiaj zaprosić całą wspólnotę diecezjalną, wiernych świeckich, braci i siostry zakonne, a szczególnie kapłanów do wspólnego dziękczynienia Bogu za posługę Biskupa Wiesława w naszej diecezji. Osobę Dostojnego Nominata ogarniemy modlitwą w czasie Mszy Świętej, sprawowanej w sobotę, 9 grudnia br. o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie, w dniu Jego Imienin. Natomiast w  II Niedzielę Adwentu, 10 grudnia br. o godz. 12.00 odbędzie się uroczysty ingres Bpa Wiesława do katedry w Toruniu.

Na piękną i owocną posługę pasterską z serca błogosławię i polecam Drogiego Nominata Bożej Opatrzności oraz opiece św. Wawrzyńca, Patrona Diecezji Pelplińskiej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Patronki Diecezji Toruńskiej.?

  

                                                                                                        Biskup Ryszard Kasyna

 

      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w ramach ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ?Czad i ogień-obudź czujność? apeluje o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych:  – systematycznego czyszczenia przewodów kominowych; przeglądu

1 raz w roku instalacji wentylacyjnej i kominowej; użytkowania sprawnych urządzeń ; nie składowania materiałów palnych w sąsiedztwie urządzeń grzewczych. Tlenek węgla zwany potocznie czadem nie widać oraz nie czuć! Zaleca się wyposażenia domu w czujkę tlenku węgla lub dualną dymu i tlenku węgla?

                                                                                                 Komendant Powiatowy

                                                                                     bryg. mgr inż. Piotr Tkaczyński

W tygodniu wspominamy:

20 XI (poniedziałek)? św. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), prezbiter, jeden z przywódców  Powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia

i zagubionych na drogach wiary;

 

21 XI (wtorek) w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.

Wspomnienie to ma podstawę w przekonaniu ludzi wierzących, które sięga bardzo daleko wstecz, do początków chrześcijaństwa. Obecnie ma ono nam przede wszystkim ukazywać znaczenia ofiarowania swojego życia Bogu, całkowitego zdania się na Niego. Wspomnienie to jest też okazją do szczególnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie

 

22 XI (środa)? św. Cecylię (?III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych

24 XI (piątek) ? św. Andrzeja Dung-Lac (ok. 1795-1839), prezbitera i jego Towarzyszy, męczenników wietnamskich; w tej grupie są różne osoby: prezbiterzy, klerycy, osoby świeckie; ich wspólną cechą charakterystyczną jest odważne głoszenie wiary chrześcijańskiej na ziemiach dzisiejszego Wietnamu

    

  Przed kościołem można nabyć kalendarze na rok 2018 i nowy nr Pielgrzym

       

22 listopada w kościele św. Mateusza o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji chórów parafii św. Mateusza Ap. Ewg. w Nowem z okazji wspomnienia św. Cecylii. Zawierzamy tych, którzy pięknem swego głosu dla większej chwały Pana Boga oddają Mu cześć. Zawierzamy chórzystów prowadzonych długie lata przez Pana Mariana Rakowskiego i obecnych chórzystów pod dyrygenturą Pana Piotra Motylińskiego. Zmarłym chórzystom upraszamy chwały nieba, ufając, że i tam będą mogli z chórami aniołów wielbić Boga. Zapraszamy wszystkich chórzystów 22 listopada (w środę) na próbę o godz. 18.00, Mszę św. i wspólną biesiadę w sali św. Cecylii.

 

                                          Z tej też okazji pragniemy pogratulować Zespołowi

                                     Wokalno-Instrumentalnemu pod pieczą ks. Krzysztofa Piątka

                                   za piękne przesłania modlitwy w piosence religijnej i częstą oprawę

                               muzyczną podczas Mszy św. młodzieżowej w kościele św. Maksymiliana.

                        Niech to zaangażowanie się w życiu Parafii da Wam radość, miłość i nadzieję!

?????????????????????????????????????..

Dziś 323 dzień roku, do końca pozostaje 42 dni  

Do końca astronomicznej jesieni pozostaje 31 dni ( 21 grudnia). Kalendarzowa wiosna z kolei  nadejdzie 21 marca 2018r.

      Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

 

KRONIKI

Pogrzeby: w minionym tygodniu ku wieczności pożegnaliśmy:

śp. Wojciecha Studzińskiego l. 37 z Nowego

śp. Bogumiła Wojciechowskiego l. 60 z Nowego

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie?

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
ul. Krótka 7
86-170 Nowe nad Wisłą
tel. 52 332 75 11
pnowe@diecezja-pelplin.pl
Wykonanie:
Michał