Ogłoszenia parafialne
2 marca 2019r.

ZAPROSZENIE NA IV WIELKOPOSTNY FESTIWAL CHÓRALNY

IV Wielkopostny Festiwal 

Nowe  13.04.2019r   

Regulamin

I        ORGANIZATORZY:

 1. Parafia św. Mateusza w Nowem
 2. Urząd Miasta i Gminy Nowe
 3. .Centrum Kultury „Zamek” w Nowem
 4. Chór Kameralny Parafii św. Mateusza w Nowem

II       PROGRAM  FESTIWALU:

 1. godz. 11.00 – 12.30 – chóry zgłaszają się w Centrum Kultury „Zamek”
 2. Plac Zamkowy 5 w Nowem
 3. godz. 12.30 – spotkanie dla dyrygentów w biurze dyrekcji CK „Zamek”
 4. godz. 12.45 – Chórzyści gromadzą się w sali widowiskowej CK „Zamek” w Nowem
 5. godz. 13.00 – otwarcie Festiwalu
 6. godz. 13.15 – 14.30 – I część konkursowa
 7. godz. 14.30 – 14.45 – przerwa
 8. godz. 14.45 – 16.00 – II część konkursowa
 9. godz. 16.15 – 17.30 – obiad dla wszystkich chórzystów.
 10. godz. 17.45 – chórzyści gromadzą się w kościele Farnym p.w. św. Mateusza
 11. godz. 18.00 – Msza święta podczas której wszystkie chóry wykonają

                            „Gaude Mater Polonia”   oraz „Ave verum corpus” W.A.Mozarta

 1. godz. 18.50 – ogłoszenie wyników
 2. godz. 19.15 – zamknięcie Festiwalu.

III      WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Wielkopostnym Festiwalu Chóralnym w Nowem mogą brać udział

chóry parafialne oraz zespoły wokalne wielogłosowe zgodne z  Regulaminu.

 1. Udział chóru w festiwalu jest bezpłatny.
 2. Każdy chór przyjeżdża na koszt własny.
 3. Każdy chór wykonuje 15 minutowy program ( minimum 3 utwory ) z wejściem i zejściem  

Wykonujemy maksymalnie dwie zwrotki pieśni w tym samym opracowaniu

 1. Chór może wykonać maksymalnie jeden utwór z akompaniamentem

( do dyspozycji jednomanuałowy instrument ) a pozostałe a capella.

 1. Repertuar: tylko i wyłącznie  pieśni o tematyce wielkopostnej

  czyli

– pieśni pokutne

– pieśni pasyjne ( o Męce Pańskiej )

– o Miłosierdziu Bożym

–  o Matce Bożej Bolesnej

Wykonywane utwory nie mogą stanowić części innego większego dzieła np.: Mszy, Oratorium,  Cantaty  itp… Wszystkie utwory  niezgodne z regulaminem  dyskwalifikują uczestników.

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2019r.
 2. Karta zgłoszenia oraz regulamin do pobrania poniżej ze strony parafianowe.pl
 3. Kartę zgłoszenia oraz CZYTELNY skan nut należy wysłać do dnia 31.03.2019 r. na adres email: chorkameralnywnowem@wp.pl     
 1. Zgłoszone utwory zostaną zweryfikowane pod względem zgodności tematycznej .
 2. Każdy chór zostanie poinformowany do 03.04.2019 na swój adres e-mail czy spełnia warunki regulaminowe.
 1. Lista uczestników zostanie opublikowana dnia 07.04.2019 na stronie parafianowe.pl
 2. Kolejność wykonywania utworów nie może ulec zmianie.
 3. Przysłanie karty zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją regulaminu.
 4. Za wszelkie nagrania podczas festiwalu oraz za dalsze ich odtwarzanie chóry i  dyrygenci nie otrzymują honorarium.

IV  JURY:

 1. Organizatorzy powołają jury spośród profesjonalnych muzyków.
 2. Skład jury zostanie podany do wiadomości w dniu
 3. Jury będzie oceniać prezentacje poszczególnych zespołów według następujących kryteriów: emisja głosu, dynamika, tonacja, tempo, dobór repertuaru i wrażenia artystyczne ,stosując łączną skalę punktową:
 • Grand Prix dla zespołu z najwyższą punktacją
 • Złote Pasmo             91-100 punktów
 • Srebrne Pasmo                   81-90   punktów
 • Brązowe Pasmo       70-80   punktów
 1. Decyzje jury są ostateczne.

 

V   NAGRODY

 1. Każdy chór otrzyma dyplom za zdobycie Pasma.
 2. Za zdobycie Grand Prix Festiwalu chór otrzyma także nagrodę pieniężną.

VI  Chóry występować będą w następujących kategoriach :

       A – Chóry mieszane (zespoły wokalne ) do 12 osób

       B – Chóry mieszane powyżej 12 osób

       C – Chóry jednorodne

VII    KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

Piotr Motyliński –  dyrektor festiwalu

ul. Kościelna 3/2

86-170 Nowe

Tel: 608 209 137

e-mail: chorkameralnywnowem@wp.pl

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
ul. Krótka 7
86-170 Nowe nad Wisłą
tel. 52 332 75 11
pnowe@diecezja-pelplin.pl
Wykonanie:
Michał