Sakrament bierzmowania w naszej parafii

Informacje bieżące

Kandydaci do bierzmowania – 8. klasa podstawowa

 1. Termin bierzmowania: rok szkolny 2021/2022
 2. Przygotowanie do bierzmowania ze względu na pandemię zostaje wstrzymane.

Informacje ogólne

 1. Sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży uczącej się lub zamieszkującej na terenie naszej parafii, która uczęszcza do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, natomiast przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się w ósmej klasie szkoły podstawowej.
 2. Kandydaci do bierzmowania mają obowiązek uczestniczyć w dwuletnim kursie przygotowawczym. Na ów kurs składa się:
  • udział w coniedzielnej Mszy św. o dowolnej godzinie (chyba, że zapowiedziane jest spotkanie po mszy św. o godz. 17.00 – wtedy uczestniczą w Mszy św. o godz. 17.00);
  • systematyczną katechezę szkolną;
  • udział w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, nabożeństwa majowe);
  • inne wymagania, sprecyzowane bliżej podczas spotkań formacyjnych.
 3. Wymagane dokumenty:
  • Metryka chrztu;
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
  • W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
 4. Bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek. Świadek winien spełniać następujące warunki:
  • Mieć ukończone 16 lat;
  • Być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
  • Prowadzić życie zgodne z wiarą;
  • Dobrze jest, by świadkiem bierzmowania był rodzic chrzestny, czyli osoba, która od początku towarzyszy przyjmującemu sakrament na drodze rozwoju wiary i pomaga w osiągnięciu dojrzałości religijnej. Funkcję świadka może oczywiście pełnić inna osoba spełniająca ww. warunki. Od świadków nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów. Oczywistym jest jednak, że w dniu bierzmowania są wyspowiadani i przystępują do Komunii św.
 5. Odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu bierzmowania jest ks. Robert Broca (tel. kom. 512 486 595; e-mail: lp.pw@acorbtrebor).