Sakrament chrztu w naszej parafii

 1. Chrztu św. udzielamy zazwyczaj w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 11.00 lub poza Mszą św. w innym umówionym terminie.
 2. Wymagane dokumenty:
  • Akt urodzenia dziecka (odpis);
  • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres zamieszkania, wiek);
  • Osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię.
 3. Rodzic chrzestny musi spełniać następujące warunki:
  • Mieć ukończone 16 lat;
  • Być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
  • Prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym);
  • Przedstawić zaświadczenie o praktykowaniu wiary wydane przez parafię miejsca zamieszkania.
 4. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w salce parafialnej w sobotę poprzedzającą Chrzest św., o godz. 17.00.
 5. Rzeczy potrzebne do chrztu:
  • Biała szata – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie. Oznacza to, że po chrzcie dziecko stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa (na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu),
  • Świeca chrzcielna – zapalana na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.
 6. W razie nagłego przypadku zagrożenia życia prosimy rodziców, aby pamiętali, że ochrzcić z wody może każdy człowiek polewając trzykrotnie wodą główkę dziecka i wypowiadając formę sakramentu chrztu św.: N, ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. O fakcie tym koniecznie informujemy duszpasterza w kancelarii parafialnej.