Logo parafii św. Mateusza w Nowem składa się z sygnetu i logotypu.

Sygnet złożony jest z dwóch elementów – krzyżujących się z sobą pióra i miecza. Wyrażają one prawdę, że słowo Boże, choć delikatnie pada na grunt (por. Mt 13, 3-9), jest jednocześnie „ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12). Słowo Boże łączy w sobie zatem i delikatność, i stanowczość; i łagodność, i bezkompromisowość. Zostało także spisane na kartach Pisma Świętego, co ujęto w symbolu księgi.