Sakrament małżeństwa w naszej parafii

 1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.
 2. Narzeczeni odpowiednio wcześniej chęć zawarcia związku małżeńskiego zgłaszają w kancelarii parafialnej (osobiście lub telefonicznie) najlepiej od 6 do 12 miesięcy (najpóźniej 3 miesiące) przed planowaną datą ślubu celem rezerwacji terminu ślubu.
 3. Na drugie spotkanie, czyli tzw. spisanie protokołu przedmałżeńskiego umawiamy się 3 miesiące przed datą ślubu i przynosimy na to spotkanie następujące dokumenty:
  • wyciąg z aktu chrztu św. (jeśli chrzest odbył się poza naszą parafią);
  • świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej;
  • dowody osobiste;
  • trzy egzemplarze zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego  (jeśli ma być to ślub konkordatowy) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego;
  • wdowcy przedstawiają kościelne świadectwo zgonu zmarłego współmałżonka.
 4. Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez dwie niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych.
 5. Należy również wziąć udział w trzech spotkaniach z Doradcą Życia Rodzinnego (nr telefonu dostępny w zakładce Kontakt). Za materiały dydaktyczne oraz na cele duszpasterstwa rodzin należ uiścić u Doradcy Życia Rodzinnego opłatę w wysokości 100 PLN.
 6. Jeśli któryś z narzeczonych nie ma ukończonego kursu katechizacji przedmałżeńskiej, odpowiednio wcześniej proszony jest, aby zgłosić się do parafii Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu (w okresie wiosennym) lub do parafii św. Mateusz Apostoła i Ewangelisty w Nowem (wrzesień). Tam odbywają się każdego roku dwie edycje kursu przedmałżeńskiego w naszym dekanacie w każdą niedzielę, o godz. 16.00 lub o godz. 16.30 (szczegóły w ogłoszeniach parafialnych). Kurs przedmałżeński można także zrealizować w dowolnym miejscu w Polsce lub za granicą.