Ceremonia pogrzebu w naszej parafii

  1. Wymagane dokumenty:
    • akt zgonu;
    • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu;
    • zgoda parafii miejsca zamieszkania zmarłego na pogrzeb w innej parafii (zaświadczenie, że zmarły był wierzący i praktykujący).

Uzupełnimy…